DIgItal CItIzEnshIp in Early yEars EDuCatIon

Apie

DiCE_ DIgItal CItIzEnshIp in Early yEars EDuCatIon! projekto pradžia 2023 -ųjų metų sausio mėnuo, o pabaiga 2025-ųjų metų sausio mėnuo.

Projekto tikslas – įtraukti ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinius ir mokytojus, mokyklų vadovus ir dėstytojus visoje Europoje į kokybišką mokymąsi visą gyvenimą, pasitekiant pedagogines patirtis. Projektu siekiama pagerinti ikimokyklinio amžiaus mokinių ir mokytojų skaitmeninį pilietiškumą ir kompetencijas, skatinant skaitmeninio raštingumo įgūdžių ugdymą. Dėl Covid-19 pandemijos vaikai susidūrė su nuotolinio mokymosi sunkumais. Ikimokykliniame ugdyme skaitmeninio pilietiškumo problemos yra labai naujos ir svarbios.

Tikslai

Projekto tikslai susiję su skaitmeniniu saugumu, skaitmeniniais įgūdžiais ir gebėjimais, ankstyvuoju vaikų ugdymu ir priežiūra.

Projektui keliami šie konkretūs tikslai:

  • Tobulinti mokytojų skaitmeninio pilietiškumo įgūdžius, kuriais jie galėtų pasidalinti su savo mokiniais.
  • Skatinti skaitmeninio raštingumo ir pilietiškumo ugdymą, įtraukinat jį į mokyklų mokymo programas.
  • Skatinti mokyklų bendradarbiavimą ir sinergiją.
  • Šviesti tėvus apie skaitmeninį pilietiškumą ankstyvajame amžiuje ir skatinti pedagogų bei tėvų bendradarbiavimą.
  • Skatinti teisingumą ir lygybę skaitmeniniame pasaulyje.

Projekto eiga

WP1

PROJEKTŲ VALDYMAS WP2 – SPECIFINIŲ POREIKIŲ VERTINIMAS IR GEROJI PATIRTIS

WP2

SPECIFINIŲ POREIKIŲ VERTINIMAS IR GEROJI PATIRTIS

WP3

MOKYMO MEDŽIAGOS IR PRIEMONIŲ RINKINIO TURINIO KŪRIMAS

WP4

INTERNETINĖS ERDVĖS KŪRIMAS IR BANDOMASIS PROJEKTAS 5 47 953,00

WP5

PROJEKTO SKLAIDA