ZAŁOŻENIA I CELE

Projekt DICE ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w nabyciu umiejętności cyfrowych niezbędnych w przejściu z kształcenia zawodowego do dalszej edukacji i zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Aby stało się to możliwe, stworzymy internetową społeczność, opartą na modelu sieci wzajemnego wsparcia, którą podtrzymywać, rozbudowywać i promować będą Mistrzowie Cyfrowego Włączenia. DICE bazuje na osiągnięciach wcześniejszego projektu Gateway i rozwija je, korzystając z zasobów internetowych dotyczących technologii asystujących. Nowy portal zostanie wzbogacony o dostęp do mediów społecznościowych oraz treści tworzone przez użytkowników, aby tworzyć dynamiczną społeczność, opartą na bliskich, bezpośrednich relacjach w obrębie następujących grup odbiorców: osób z niepełnosprawnościami, edukatorów oraz pracodawców.

W prace zespołu projektowego zaangażowani są czterej partnerzy, prowadzący w ramach swojej działalności kształcenie zawodowe – NCBI (Irlandia), PheonixKM (Belgia), FIRR (Polska) i Interprojects (Bułgaria) – którzy będą tworzyć społeczności DICE w swoich krajach i wspierać ich rozpowszechnianie się na poziomie międzynarodowym. Do zespołu projektowego należy również IADT, koordynator projektu Gateway, który pomoże transferować jego osiągnięcia. NCBI, posiadając ponad 10-letnie doświadczenie w koordynowaniu i udziale w projektach finansowanych z UE, jest koordynatorem projektu DICE. Poszczególni partnerzy wyróżniają sie szczególnymi umiejętnościami w pozyskiwaniu beneficjentów, tworzeniu i rozwijaniu dostępnych treści informatycznych, ewaluacji, kontroli jakości i rozpowszechnieniu informacji i technologii.

Zawartość strony projektu i jej narzędzia społecznościowe pomogą członkom społeczności rozwijać i nieustannie wzmacniać wzajemne relacje, dzielić doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Zapewni to istnienie stałego i zawsze dostępnego źródła informacji i wsparcia, umożliwiającego użytkownikom ciągły rozwój umiejętności pomiędzy etapami kształcenia, a także po zakończeniu kursów. Mistrzowie Cyfrowego Włączenia z każdej grupy docelowej zostaną promotorami możliwości, jakie daje społeczność DICE, w trakcie i po zakończeniu okresu finansowania projektu. Społeczność DICE będzie działała na szczeblu międzynarodowym dzięki stworzeniu innowacyjnych relacji “bliźniaczych” między ośrodkami kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach partnerskich.

DICE stanie się ogólnodostępnym, trwałym źródłem wzajemnego wsparcia, przekładającym się na wzrost włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych. Informacja zwrotna na temat jego rozwoju, funkcjonowania i wpływu w krajach partnerów będzie niezwykle przydatna i inspirująca również dla podobnych społeczności, działających w innych dziedzinach i niekoniecznie dotyczących niepełnosprawności. W sposób istotny wpłynie to na przyszłe projekty i inicjatywy, mające na celu tworzenie sieci wzajemnego wsparcia w różnych dziedzinach.