Prezentacja DICE podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych

Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym

Tydzień Osób Niepełnosprawnych “Kocham Kraków z Wzajemnością” jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym

Tydzień Osób Niepełnosprawnych “Kocham Kraków z Wzajemnością” jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym, organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy organizacji pozarządowych. W ciągu tych dni osoby z niepełnosprawnościami prezentują swoje talenty artystyczne, spełniają marzenia, których sami nie byliby w stanie zrealizować.

Na specjalnie wydzielonym stoisku został także przedstawiony Projekt DICE.

Na specjalnie wydzielonym stoisku został także przedstawiony Projekt DICE.

W dniu 30 maja 2014 r. na krakowskich Błoniach Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej. Na specjalnie wydzielonym stoisku został także w ciekawy, mulitmedialny sposób przedstawiony Projekt DICE. Odwiedzający nas Krakowianie mogli dowiedzieć się o nowej platformie internetowej, będącej głównym produktem projektu, tworzonej na wzór mediów społecznościowych.

Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej

Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej

DICE bazuje na osiągnięciach wcześniejszego projektu Gateway i rozwija je, korzystając z zasobów internetowych dotyczących technologii asystujących. Nowy portal zostanie wzbogacony o dostęp do mediów społecznościowych oraz treści tworzone przez użytkowników, aby tworzyć dynamiczną społeczność, opartą na bliskich, bezpośrednich relacjach w obrębie osób z niepełnosprawnościami, trenerów i nauczycieli oraz pracodawców. Dzięki temu narzędziu osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość wspólnego poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania informacji w zakresie najnowszych dostępnych technologii. Wierzymy, że stworzenie takiej sieci wzajemnego wsparcia ograniczy zjawisko cyfrowego wykluczenia osób z niepełnosprawnościami.