Doelstellingen

DICE heeft als doel om mensen met een beperking te helpen bij het bekomen en verbeteren van digitale vaardigheden, die nodig zijn om de overgang van het beroepsonderwijs naar het inclusieve onderwijs te kunnen maken, alsook de kansen tot tewerkstelling te verhogen. Er zal o.a. een online gemeenschap worden voorzien met peer ondersteuning,en mets teun van Digitale Kampioenen. DICE brengt innovatie vanuit een eerder Leonardo-project, Gateway: online training betreffende ondersteunende hulpmiddelen, gericht op mensen met een beperking, opvoeders, begeleiders en werkgevers. DICE voegt daarbij ook sociale media en inhoud die door de gebruikers zelf zal worden gecreëerd, en wil zo een dynamische gemeenschap creëren met peer ondersteuning binnen en tussen groepen van belanghebbenden: mensen met een beperking, beroepsonderwijs voor digitale vaardigheden, trainers, begeleiders en werkgevers.

Het consortium bestaat uit vier partners – NCBI ( Ierland ) , PhoenixKM ( België ) , FIRR ( Polen ) en Interprojects ( Bulgarije ) – die allen de DICE gemeenschap zullen ontwikkelen in hun eigen land, alsook de internationale verspreiding zullen mogelijk maken. Het consortium omvat ook IADT , de coördinator van het Gateway project, om de overdracht van de meest effectieve aspecten van Gateway naar DICE te garanderen . NCBI leidt het consortium, en heeft een lange ervaring in het coördineren van EU gefinancierde projecten . Individuele leden van het consortium hebben specifieke vaardigheden en zullen enquêtes houden in de verschillende landen om de vereisten van de belanghebbenden te verzamelen, en zo bij te dragen tot het ontwerp en de ontwikkeling van toegankelijke digitale bronnen, en tevens bij de daaropvolgende evaluatie om zo de kwaliteit te garanderen.

De DICE website en de social media tools zullen leden van de online DICE gemeenschap in staat stellen zich te ontwikkelen en relaties te ondersteunen en te onderhouden, ervaringen, kennis en vaardigheden te delen. Dit zal een permanente en altijd beschikbare bron van informatie en ondersteuning zijn, zodat studenten hun ontwikkeling van vaardigheden kunnen ondersteunen tussen de sessies in het beroepsonderwijs, alsook nadat de cursus is beëindigd. Digitale Inclusie Kampioenen van de verschillende groepen van belanghebbenden zullen het gebruik van de DICE gemeenschap bevorderen om hun collega’s te ondersteunen, en dit zowel tijdens als na de subsidieperiode. Tevens gaat DICE de internationale toer opgaan via innovatieve ‘twinning’ relaties beroepsonderwijs centra.

DICE zal een wijdverspreide, duurzame bron van peer ondersteuning worden, en zal bijdragen tot het verbeteren van digitale inclusie voor mensen met een beperking. Het verzamelen van gegevens en feedback over de ontwikkeling, het functioneren en de impact van de peer ondersteuning gemeenschappen in de verschillende landen, zullen bijdragen tot de ontwikkeling van soortgelijke gemeenschappen in andere gebieden, tevens in andere vaardigheden en met of zonder een beperking. Dit zal grote gevolgen hebben voor toekomstige projecten en initiatieven die tot doel hebben peer ondersteuning gemeenschappen op te bouwen voor welke reden dan ook.