Projekt DICE na Konferencji Pełno(s)prawny Student

Entrance eventW Krakowie w dniach 29-30 października odbyła się 8. edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student. Coroczna impreza, zorganizowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), gromadzi przedstawicieli uczelni wyższych z całej Polski, a także organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz wielu polityków.
Wśród prezentacji dotyczących wyzwań i dobrych praktyk związanych z życiem studentów z niepełnosprawnościami zaprezentowany został również projekt DiCE- Mistrzowie Cyfrowego Włączenia. Projekt DiCE prowadzony jest przez pięć organizacji z czterech krajów europejskich (Polski, Irlandii, Belgii i Bułgarii). Celem projektu jest stworzenie platformy wzajemnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Prezentacja prowadzona przez polskiego partnera projektu- Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, skupiona była właśnie na platformie DigiPlace4All.
Audience of eventKinga Dumnicka i Małgorzata Polak, koordynatorki projektu, szeroko omówiły ideę wzajemnego wsparcia. Ten rodzaj wzajemnej relacji osób równych sobie, dzielących podobne doświadczenia i problemy, jest istotą i sercem projektu i planowanej platformy.
Przedstawicielki Fundacji przedstawiły budowany portal DigiPlace4All i zapowiedziały uruchomienie polskiej wersji językowej na wiosnę 2015 r. Będzie on wzbogacony dostępem do mediów społecznościowych, a treści zamieszczane mają być tworzone przez samych użytkowników. Celem jest stworzenie dynamicznej społeczność opierające się na bliskich, bezpośrednich relacjach w osób z niepełnosprawnościami, ich trenerów i nauczycieli, jak i pracodawców oraz osób blisko z nimi związanych.
Presenters Ms. Kinga Dumnicka and Ms. Małgorzata Polak Za pomocą nowej platformy osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać informacje o najnowszych dostępnych technologiach. Niezwykle istotnym elementem DigiPlace4All jest budowanie sieci wzajemnego wsparcia. Tworzenie takich sieci zmniejszy problem wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami.