PREZENTACJA DICE W ŁODZI

Uczestnicy warsztatów przyjechali ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch

Uczestnicy warsztatów przyjechali ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch

W dniach 2 – 6 czerwca 2014 r. na Politechnice Łódzkiej odbył się Tydzień Warsztatów dla Trenerów Programu Erasmus. Wydarzenie zorganizowało Biuro Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem Erasmusa Politechniki Łódzkiej. Tematem spotkania było rozpoznanie potrzeb oraz wymiana doświadczeń akademickich w dziedzinie kształcenia studentów ze specjalnymi potrzebnymi edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch.

Prezentacja DigiPlace4All na Politechnice Łódzkiej

Prezentacja DigiPlace4All na Politechnice Łódzkiej

Specjaliści Fundacji zostali zaproszeni do udziału w drugim dniu warsztatów, aby zaprezentować działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w dziedzinie dostępnej edukacji oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami z realizacji projektów międzynarodowych. Jednym z tematów prezentacji było przedstawienie projektu DICE oraz możliwości, jakie zaoferuje tworzony w jego ramach portal DigiPlace4All. Zagraniczni słuchacze byli bardzo zainteresowani nowo powstająca platformą wymiany informacji i wzajemnego poszerzenia umiejętności w dziedzinie dostępnych technologii informatycznych przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę zwrócono na wzbogacenie strony o treści tworzone przez samych użytkowników oraz poszerzenie grona odbiorców projektu o trenerów, nauczycieli i pracodawców.
Dzięki promocji podczas takich międzynarodowych spotkań projekt ma szansę dotrzeć do odbiorców nie tylko z krajów partnerskich oraz przyczynić się do walki z cyfrowym wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami w całej Europie, a nawet poza jej granicami.