Cyfrowa przestrzeń dla wszystkich

Drugie spotkanie partnerów realizujących projekt Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia

Drugie spotkanie partnerów realizujących projekt Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia

W dniach 1-3 kwietnia 2014 r., w Krakowie odbyło się drugie spotkanie partnerów realizujących projekt Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia, będący transferem innowacji w ramach programu Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Celem projektu jest stworzenie platformy internetowej (nazwanej Digiplace4All), będącej miejscem do budowania nowych lub wzmacniania już istniejących sieci wzajemnego wsparcia pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, osobami z ich otoczenia, nauczycielami, trenerami, pracodawcami, osobami odpowiedzialnymi za dostępność miejsca pracy, komunikacji, szeroko pojęte wsparcie i likwidację barier. Digiplace4All ułatwi dzielenie się informacjami i wymianę doświadczeń na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych i asystujących.
Aby nasze przyszłe działania były odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby,
przeprowadziliśmy badanie wśród przedstawicieli grup docelowych projektu. Na jego podstawie powstał szczegółowy raport, obrazujący jakich informacji, kanałów komunikacji i wsparcia potrzebują i oczekują przyszli użytkownicy DigiPlace4All. Serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy zaangażowali się w niniejsze badanie potrzeb i poświęcili nam swój czas, by odpowiedzieć na zadawane pytania!

Zebraliśmy opinie ponad 300 osób z Irlandii, Belgii, Polski i Bułgarii. Dotarliśmy do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zadawaliśmy m.in. pytania o to, jakich technologii ogólnodostępnych lub asystujących używają w codziennym życiu, pracy i edukacji, jak uzyskują na ich temat informacje, jak dzielą się tymi informacjami z innymi, czy inne osoby rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i potrafią je uwzględnić udzielając im pomocy. Trenerzy, nauczyciele, pracodawcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiadali nie tylko o swoich własnych potrzebach, lecz także o zapotrzebowaniu swoich niepełnosprawnych studentów, pracowników, które zaobserwowali współpracując z nimi. Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby współpracujące z nimi bardzo często nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat aplikacji, oprogramowania czy innego rodzaju funkcjonalności, która może ułatwić im życie. W sieci brakuje jednego, w pełni dostępnego, wiarygodnego i na tyle zasobnego w treści i źródła miejsca, w którym możliwe byłoby wyszukiwanie, otrzymywanie i udzielanie pomocy na temat różnorodnych typów technologii asystujących oraz innych form wsparcia oferowanych współcześnie osobom z niepełnosprawnościami. DigiPlace4All będzie odpowiedzią na te problemy.

Bezpośrednia wymiana informacji wśród osób z niepełnosprawnościami odbywa się w niesformalizowany i rozproszony sposób. Wzajemna komunikacja jest szczególnie pożądana w rozwiązywaniu problemów. Wszystkie badane grupy wykazały gotowość interakcji i współpracy na rzecz cyfrowego włączenia. Chcielibyśmy skupić te działania w jednym miejscu, na DigiPlace4All i pomóc użytkownikom w rozbudowaniu kontaktów oraz zapewnić im stały dostęp do najaktualniejszych informacji. Digiplace4All umożliwi użytkownikom prośbę o pomoc lub udzielanie pomocy innym, dołączenie do istniejącej sieci wsparcia lub utworzenie nowej. Przykładem i interakcji może być wsparcie w wypełnianiu dokumentów o dofinansowanie zakupu jakiegoś urządzenia wspomagającego. Na DigiPlace4All będzie można znaleźć osoby, którym się to udało i będą gotowe podzielić się swoim doświadczeniem i udzielić pomocy. Zawartość platformy będzie zależna od samych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy będą mogli tworzyć i pisać poradniki, zamieszczać materiały video oraz własne historie sukcesu. Platforma będzie na bieżąco aktualizowana nowinkami ze świata technologii, informacjami o szkoleniach, ważnych wydarzeniach. Digiplace4ALL pomoże zawierać nowe kontakty i utrzymywać je. Osoby chcące promować to miejsce wśród innych zostaną Europejskimi Mistrzami Cyfrowego Włączenia. Dzięki ich aktywności społeczność Digiplace4All będzie się rozwijać i rozrastać, także po zakończeniu realizacji projektu.