Category Archives: Nowości

Projekt DICE na Konferencji Pełno(s)prawny Student

Entrance eventW Krakowie w dniach 29-30 października odbyła się 8. edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student. Coroczna impreza, zorganizowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), gromadzi przedstawicieli uczelni wyższych z całej Polski, a także organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz wielu polityków.
Wśród prezentacji dotyczących wyzwań i dobrych praktyk związanych z życiem studentów z niepełnosprawnościami zaprezentowany został również projekt DiCE- Mistrzowie Cyfrowego Włączenia. Projekt DiCE prowadzony jest przez pięć organizacji z czterech krajów europejskich (Polski, Irlandii, Belgii i Bułgarii). Celem projektu jest stworzenie platformy wzajemnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Prezentacja prowadzona przez polskiego partnera projektu- Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, skupiona była właśnie na platformie DigiPlace4All.
Audience of eventKinga Dumnicka i Małgorzata Polak, koordynatorki projektu, szeroko omówiły ideę wzajemnego wsparcia. Ten rodzaj wzajemnej relacji osób równych sobie, dzielących podobne doświadczenia i problemy, jest istotą i sercem projektu i planowanej platformy.
Przedstawicielki Fundacji przedstawiły budowany portal DigiPlace4All i zapowiedziały uruchomienie polskiej wersji językowej na wiosnę 2015 r. Będzie on wzbogacony dostępem do mediów społecznościowych, a treści zamieszczane mają być tworzone przez samych użytkowników. Celem jest stworzenie dynamicznej społeczność opierające się na bliskich, bezpośrednich relacjach w osób z niepełnosprawnościami, ich trenerów i nauczycieli, jak i pracodawców oraz osób blisko z nimi związanych.
Presenters Ms. Kinga Dumnicka and Ms. Małgorzata Polak Za pomocą nowej platformy osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać informacje o najnowszych dostępnych technologiach. Niezwykle istotnym elementem DigiPlace4All jest budowanie sieci wzajemnego wsparcia. Tworzenie takich sieci zmniejszy problem wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami.

PREZENTACJA DICE W ŁODZI

Uczestnicy warsztatów przyjechali ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch

Uczestnicy warsztatów przyjechali ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch

W dniach 2 – 6 czerwca 2014 r. na Politechnice Łódzkiej odbył się Tydzień Warsztatów dla Trenerów Programu Erasmus. Wydarzenie zorganizowało Biuro Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem Erasmusa Politechniki Łódzkiej. Tematem spotkania było rozpoznanie potrzeb oraz wymiana doświadczeń akademickich w dziedzinie kształcenia studentów ze specjalnymi potrzebnymi edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch.

Prezentacja DigiPlace4All na Politechnice Łódzkiej

Prezentacja DigiPlace4All na Politechnice Łódzkiej

Specjaliści Fundacji zostali zaproszeni do udziału w drugim dniu warsztatów, aby zaprezentować działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w dziedzinie dostępnej edukacji oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami z realizacji projektów międzynarodowych. Jednym z tematów prezentacji było przedstawienie projektu DICE oraz możliwości, jakie zaoferuje tworzony w jego ramach portal DigiPlace4All. Zagraniczni słuchacze byli bardzo zainteresowani nowo powstająca platformą wymiany informacji i wzajemnego poszerzenia umiejętności w dziedzinie dostępnych technologii informatycznych przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę zwrócono na wzbogacenie strony o treści tworzone przez samych użytkowników oraz poszerzenie grona odbiorców projektu o trenerów, nauczycieli i pracodawców.
Dzięki promocji podczas takich międzynarodowych spotkań projekt ma szansę dotrzeć do odbiorców nie tylko z krajów partnerskich oraz przyczynić się do walki z cyfrowym wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami w całej Europie, a nawet poza jej granicami.

Prezentacja DICE podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych

Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym

Tydzień Osób Niepełnosprawnych “Kocham Kraków z Wzajemnością” jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym

Tydzień Osób Niepełnosprawnych “Kocham Kraków z Wzajemnością” jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym, organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy organizacji pozarządowych. W ciągu tych dni osoby z niepełnosprawnościami prezentują swoje talenty artystyczne, spełniają marzenia, których sami nie byliby w stanie zrealizować.

Na specjalnie wydzielonym stoisku został także przedstawiony Projekt DICE.

Na specjalnie wydzielonym stoisku został także przedstawiony Projekt DICE.

W dniu 30 maja 2014 r. na krakowskich Błoniach Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej. Na specjalnie wydzielonym stoisku został także w ciekawy, mulitmedialny sposób przedstawiony Projekt DICE. Odwiedzający nas Krakowianie mogli dowiedzieć się o nowej platformie internetowej, będącej głównym produktem projektu, tworzonej na wzór mediów społecznościowych.

Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej

Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej

DICE bazuje na osiągnięciach wcześniejszego projektu Gateway i rozwija je, korzystając z zasobów internetowych dotyczących technologii asystujących. Nowy portal zostanie wzbogacony o dostęp do mediów społecznościowych oraz treści tworzone przez użytkowników, aby tworzyć dynamiczną społeczność, opartą na bliskich, bezpośrednich relacjach w obrębie osób z niepełnosprawnościami, trenerów i nauczycieli oraz pracodawców. Dzięki temu narzędziu osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość wspólnego poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania informacji w zakresie najnowszych dostępnych technologii. Wierzymy, że stworzenie takiej sieci wzajemnego wsparcia ograniczy zjawisko cyfrowego wykluczenia osób z niepełnosprawnościami.

Ankieta

Realizując międzynarodowy projekt “Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” chcemy pomóc osobom z niepełnosprawnościami w nabyciu umiejętności cyfrowych niezbędnych w przejściu z kształcenia zawodowego do dalszej edukacji i zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Aby nasze przyszłe działania były odpowiedzią na realne potrzeby, chcemy jak najdokładniej je poznać. W tym celu prowadzimy obecnie badanie potrzeb w zakresie umiejętności cyfrowych i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Informacja o projekcie jest również dostępna w języku migowym:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udział w badaniu, wypełniając odpowiedni kwestionariusz. Będziemy również wdzięczni za wszystkie Państwa uwagi i opinie oraz przekazanie informacji o projekcie osobom, które mogłyby być nim zainteresowane.

Ankiety są dostępne pod poniższymi linkami: