Category Archives: Aktualności

Projekt DICE na Konferencji Pełno(s)prawny Student

Entrance eventW Krakowie w dniach 29-30 października odbyła się 8. edycja Konferencji Pełno(s)prawny Student. Coroczna impreza, zorganizowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), gromadzi przedstawicieli uczelni wyższych z całej Polski, a także organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz wielu polityków.
Wśród prezentacji dotyczących wyzwań i dobrych praktyk związanych z życiem studentów z niepełnosprawnościami zaprezentowany został również projekt DiCE- Mistrzowie Cyfrowego Włączenia. Projekt DiCE prowadzony jest przez pięć organizacji z czterech krajów europejskich (Polski, Irlandii, Belgii i Bułgarii). Celem projektu jest stworzenie platformy wzajemnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Prezentacja prowadzona przez polskiego partnera projektu- Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, skupiona była właśnie na platformie DigiPlace4All.
Audience of eventKinga Dumnicka i Małgorzata Polak, koordynatorki projektu, szeroko omówiły ideę wzajemnego wsparcia. Ten rodzaj wzajemnej relacji osób równych sobie, dzielących podobne doświadczenia i problemy, jest istotą i sercem projektu i planowanej platformy.
Przedstawicielki Fundacji przedstawiły budowany portal DigiPlace4All i zapowiedziały uruchomienie polskiej wersji językowej na wiosnę 2015 r. Będzie on wzbogacony dostępem do mediów społecznościowych, a treści zamieszczane mają być tworzone przez samych użytkowników. Celem jest stworzenie dynamicznej społeczność opierające się na bliskich, bezpośrednich relacjach w osób z niepełnosprawnościami, ich trenerów i nauczycieli, jak i pracodawców oraz osób blisko z nimi związanych.
Presenters Ms. Kinga Dumnicka and Ms. Małgorzata Polak Za pomocą nowej platformy osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać informacje o najnowszych dostępnych technologiach. Niezwykle istotnym elementem DigiPlace4All jest budowanie sieci wzajemnego wsparcia. Tworzenie takich sieci zmniejszy problem wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami.

PREZENTACJA DICE W ŁODZI

Uczestnicy warsztatów przyjechali ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch

Uczestnicy warsztatów przyjechali ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch

W dniach 2 – 6 czerwca 2014 r. na Politechnice Łódzkiej odbył się Tydzień Warsztatów dla Trenerów Programu Erasmus. Wydarzenie zorganizowało Biuro Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem Erasmusa Politechniki Łódzkiej. Tematem spotkania było rozpoznanie potrzeb oraz wymiana doświadczeń akademickich w dziedzinie kształcenia studentów ze specjalnymi potrzebnymi edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele ze Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Grecji oraz Włoch.

Prezentacja DigiPlace4All na Politechnice Łódzkiej

Prezentacja DigiPlace4All na Politechnice Łódzkiej

Specjaliści Fundacji zostali zaproszeni do udziału w drugim dniu warsztatów, aby zaprezentować działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w dziedzinie dostępnej edukacji oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami z realizacji projektów międzynarodowych. Jednym z tematów prezentacji było przedstawienie projektu DICE oraz możliwości, jakie zaoferuje tworzony w jego ramach portal DigiPlace4All. Zagraniczni słuchacze byli bardzo zainteresowani nowo powstająca platformą wymiany informacji i wzajemnego poszerzenia umiejętności w dziedzinie dostępnych technologii informatycznych przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę zwrócono na wzbogacenie strony o treści tworzone przez samych użytkowników oraz poszerzenie grona odbiorców projektu o trenerów, nauczycieli i pracodawców.
Dzięki promocji podczas takich międzynarodowych spotkań projekt ma szansę dotrzeć do odbiorców nie tylko z krajów partnerskich oraz przyczynić się do walki z cyfrowym wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami w całej Europie, a nawet poza jej granicami.

Prezentacja DICE podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych

Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym

Tydzień Osób Niepełnosprawnych “Kocham Kraków z Wzajemnością” jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym

Tydzień Osób Niepełnosprawnych “Kocham Kraków z Wzajemnością” jest corocznym przedsięwzięciem o charakterze integracyjnym, organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy organizacji pozarządowych. W ciągu tych dni osoby z niepełnosprawnościami prezentują swoje talenty artystyczne, spełniają marzenia, których sami nie byliby w stanie zrealizować.

Na specjalnie wydzielonym stoisku został także przedstawiony Projekt DICE.

Na specjalnie wydzielonym stoisku został także przedstawiony Projekt DICE.

W dniu 30 maja 2014 r. na krakowskich Błoniach Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej. Na specjalnie wydzielonym stoisku został także w ciekawy, mulitmedialny sposób przedstawiony Projekt DICE. Odwiedzający nas Krakowianie mogli dowiedzieć się o nowej platformie internetowej, będącej głównym produktem projektu, tworzonej na wzór mediów społecznościowych.

Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej

Fundacja już po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania swoich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w ramach współpracy międzynarodowej

DICE bazuje na osiągnięciach wcześniejszego projektu Gateway i rozwija je, korzystając z zasobów internetowych dotyczących technologii asystujących. Nowy portal zostanie wzbogacony o dostęp do mediów społecznościowych oraz treści tworzone przez użytkowników, aby tworzyć dynamiczną społeczność, opartą na bliskich, bezpośrednich relacjach w obrębie osób z niepełnosprawnościami, trenerów i nauczycieli oraz pracodawców. Dzięki temu narzędziu osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość wspólnego poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania informacji w zakresie najnowszych dostępnych technologii. Wierzymy, że stworzenie takiej sieci wzajemnego wsparcia ograniczy zjawisko cyfrowego wykluczenia osób z niepełnosprawnościami.

Cyfrowa przestrzeń dla wszystkich

Drugie spotkanie partnerów realizujących projekt Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia

Drugie spotkanie partnerów realizujących projekt Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia

W dniach 1-3 kwietnia 2014 r., w Krakowie odbyło się drugie spotkanie partnerów realizujących projekt Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia, będący transferem innowacji w ramach programu Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Celem projektu jest stworzenie platformy internetowej (nazwanej Digiplace4All), będącej miejscem do budowania nowych lub wzmacniania już istniejących sieci wzajemnego wsparcia pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, osobami z ich otoczenia, nauczycielami, trenerami, pracodawcami, osobami odpowiedzialnymi za dostępność miejsca pracy, komunikacji, szeroko pojęte wsparcie i likwidację barier. Digiplace4All ułatwi dzielenie się informacjami i wymianę doświadczeń na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych i asystujących.
Aby nasze przyszłe działania były odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby,
przeprowadziliśmy badanie wśród przedstawicieli grup docelowych projektu. Na jego podstawie powstał szczegółowy raport, obrazujący jakich informacji, kanałów komunikacji i wsparcia potrzebują i oczekują przyszli użytkownicy DigiPlace4All. Serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy zaangażowali się w niniejsze badanie potrzeb i poświęcili nam swój czas, by odpowiedzieć na zadawane pytania!

Zebraliśmy opinie ponad 300 osób z Irlandii, Belgii, Polski i Bułgarii. Dotarliśmy do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zadawaliśmy m.in. pytania o to, jakich technologii ogólnodostępnych lub asystujących używają w codziennym życiu, pracy i edukacji, jak uzyskują na ich temat informacje, jak dzielą się tymi informacjami z innymi, czy inne osoby rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i potrafią je uwzględnić udzielając im pomocy. Trenerzy, nauczyciele, pracodawcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiadali nie tylko o swoich własnych potrzebach, lecz także o zapotrzebowaniu swoich niepełnosprawnych studentów, pracowników, które zaobserwowali współpracując z nimi. Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby współpracujące z nimi bardzo często nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat aplikacji, oprogramowania czy innego rodzaju funkcjonalności, która może ułatwić im życie. W sieci brakuje jednego, w pełni dostępnego, wiarygodnego i na tyle zasobnego w treści i źródła miejsca, w którym możliwe byłoby wyszukiwanie, otrzymywanie i udzielanie pomocy na temat różnorodnych typów technologii asystujących oraz innych form wsparcia oferowanych współcześnie osobom z niepełnosprawnościami. DigiPlace4All będzie odpowiedzią na te problemy.

Bezpośrednia wymiana informacji wśród osób z niepełnosprawnościami odbywa się w niesformalizowany i rozproszony sposób. Wzajemna komunikacja jest szczególnie pożądana w rozwiązywaniu problemów. Wszystkie badane grupy wykazały gotowość interakcji i współpracy na rzecz cyfrowego włączenia. Chcielibyśmy skupić te działania w jednym miejscu, na DigiPlace4All i pomóc użytkownikom w rozbudowaniu kontaktów oraz zapewnić im stały dostęp do najaktualniejszych informacji. Digiplace4All umożliwi użytkownikom prośbę o pomoc lub udzielanie pomocy innym, dołączenie do istniejącej sieci wsparcia lub utworzenie nowej. Przykładem i interakcji może być wsparcie w wypełnianiu dokumentów o dofinansowanie zakupu jakiegoś urządzenia wspomagającego. Na DigiPlace4All będzie można znaleźć osoby, którym się to udało i będą gotowe podzielić się swoim doświadczeniem i udzielić pomocy. Zawartość platformy będzie zależna od samych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy będą mogli tworzyć i pisać poradniki, zamieszczać materiały video oraz własne historie sukcesu. Platforma będzie na bieżąco aktualizowana nowinkami ze świata technologii, informacjami o szkoleniach, ważnych wydarzeniach. Digiplace4ALL pomoże zawierać nowe kontakty i utrzymywać je. Osoby chcące promować to miejsce wśród innych zostaną Europejskimi Mistrzami Cyfrowego Włączenia. Dzięki ich aktywności społeczność Digiplace4All będzie się rozwijać i rozrastać, także po zakończeniu realizacji projektu.

Ankieta

Realizując międzynarodowy projekt “Europejscy Mistrzowie Cyfrowego Włączenia” chcemy pomóc osobom z niepełnosprawnościami w nabyciu umiejętności cyfrowych niezbędnych w przejściu z kształcenia zawodowego do dalszej edukacji i zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Aby nasze przyszłe działania były odpowiedzią na realne potrzeby, chcemy jak najdokładniej je poznać. W tym celu prowadzimy obecnie badanie potrzeb w zakresie umiejętności cyfrowych i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Informacja o projekcie jest również dostępna w języku migowym:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udział w badaniu, wypełniając odpowiedni kwestionariusz. Będziemy również wdzięczni za wszystkie Państwa uwagi i opinie oraz przekazanie informacji o projekcie osobom, które mogłyby być nim zainteresowane.

Ankiety są dostępne pod poniższymi linkami: