STRONA GŁÓWNA

Ankieta

Ankiety są dostępne pod poniższymi linkami:

Na temat…

Osoby z niepełnosprawnościami napotykają na znaczne bariery w dostępie do szkoleń podnoszącących kompetencje cyfrowe, które obecnie mają olbrzymie znaczenie w edukacji i na rynku pracy. W dobie szybkiego wzrostu zapotrzebowania na te umiejętności i nieustającego rozwoju nowoczesnych technologii dotychczasowy, tradycyjny model pozyskiwania tej wiedzy stał się niewystarczający.

Projekt DICE ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w nabyciu umiejętności cyfrowych niezbędnych w przejściu z kształcenia zawodowego do dalszej edukacji i zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Aby stało się to możliwe, stworzymy internetową społeczność, opartą na modelu sieci wzajemnego wsparcia, którą podtrzymywać, rozbudowywać i promować będą Mistrzowie Cyfrowego Włączenia.

Data rozpoczęcia: 01/10/2013

Czas realizacji: 24 miesiące