Начало

Въпросници за проучване на потребителските нужди относно масовите и помощни технологии

Моля, натиснете върху заглавието на въпросника, който отговаря на позицията Ви на попълващ:

Цели на проучването …

Хората с увреждания са изправени пред значителни бариери за достъп до обучение по дигитална грамотност и умения, което е от съществено значение за образованието, обучението и заетостта. Освен традиционния модел на предоставяне на знания и умения по компютърна грамотност за хора с увреждания, предоставяни от обучителни центрове се превръща в неустойчив, поради огромно увеличение в развитието на нови масови и помощни технологии, както и бързите темпове на промени в онлайн и мобилните технологии.

Проектът “DICE” има за цел да помогне на хората с увреждания в процесът на изграждане на знания и умения по отношение на масови и помощни дигитални технологии, необходими в тяхното ежедневие, в обучението им и в тяхната трудова заетост. DICE ще създаде онлайн общност, основана на модел на подкрепата между връстници, където хората с увреждания ще бъдат насърчавани и подкрепяни от други лица с или без увреждания, които имат повече опит в дигиталните технологии.

Начална дата: 01/10/2013г.

Продължителност на проекта: 24 месеца