Цели и задачи

Проектът “DICE” успешно трансферира иновация от предишен проект по програма Леонардо да Винчи, наречен “Gateway”. Неговата цел предоставяне на онлайн съдържание по отношение на масови и помощни технологии, в подкрепа на хората с увреждания, техните обучители и преподаватели, както и техните работодатели. В рамките на сегашният проект ще бъде включен и обучителен материал за създаване на социални медии и генериране на потребителско съдържание, за да се създаде динамична общност от подкрепа на взаимоотношения между връстници в рамките на и между заинтересовани групи – хора с увреждания, професионалисти в областта на дигиталните умения, обучители, преподаватели и работодатели.

Консорциумът включва пет партньорски организации, четири от които са в системата на професионалното образование и обучение (ПОО) – NCBI (Ирландия), PhoenixKM (Белгия), FIRR (Полша) и Интерпроджектс (България), както и Институтът “IADT” (Ирландия), който осигурява обучение в системата на Висшето образование. Същата организация е била координаторът на предходният проект “Gateway” и нейната роля е да осигури трансфер на най-ефективните аспекти от проекта “Gateway”. NCBI като настоящ Координатор на проекта осигурява управлението на проекта, финансиран от Ирландската национална агенция, както и ще координира всички дейности по събиране на обратна връзка от заинтересованите страни, проектиране и разработване на достъпни дигитални ресурси, оценка и осигуряване на качеството на проектните продукти, както и ще спомага дейностите по устойчивост и разпространение.

Предстой изграждането на “DICE” платформа, която ще позволява на членовете си да развиват и поддържат отношения на подкрепа между връстници чрез споделяне на опит, знания и умения в областта на масовите и помощни технологии. Това ще осигури постоянен и винаги достъпен източник на информация и подкрепа, които дава възможност на хората с увреждания, техните обучители и работодатели да поддържат развитието на уменията по отношение на тези технологии. Проекта ще идентифицира дигитални шампиони сред заинтересованите страни, които ще бъдат мотивирани да продължат насърчаването на използването на DICE платформата сред общност от техните връстници по време и след периода на финансиране на проекта. Tази общност ще се има международно покритие чрез новаторски “туининг” връзки между центровете за ПОО.

Проектът “DICE” ще бъде широко разпространен и устойчив източник на обучителна подкрепа, което ще подпомогне увеличаването на дигиталното включване на хора с увреждания. Събирането на данни и обратна връзка за развитието, функционирането и въздействието на общностите за взаимна подкрепа в различните страни ще информира за развитието на подобни общности, дори и отвъд областите на дигитални умения и лица с увреждания. Това ще подпомогне и бъдещи проекти и инициативи, които имат за цел да се изгради партньорска подкрепа на общности.