Проектът DICE, Представен По Време На Европейски Панаир В Пловдив

В периода 26-29 март 2015г. в Пловдив се състоя 4-ти Европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Фирма Интерпроджектс ЕООД участва със свой щанд в изложението, където посетителите имаха възможност да се запознаят с обучителните материали, разработени в рамките на международни инициативи, финансирани от програмата Учене през целия живот.

Посещенията на щанда ни надвишаваха 250 на ден, а сред проектите, които предизвикаха най-голям интерес беше DICE и създадения портал за общуване и взаимопомощ между хора с увреждания и така наречените шампиони в сферата на информационните технологии. Самите хора с увреждания, които посетиха нашия щанд заявиха, че ще се регистрират в портала и ще ползват неговите възможности, тъй като за тях това е шанс да получат практически съвети и подкрепа от техни връстници с повече знания.

Изложението беше съпътствано от тематични кръгли маси и дискусии. В допълнение посетителите можеха да задават въпроси и да коментират съдържанието на представените на щандовете стоки и услуги. И през четирите дни на изложението екипът на фирма Интерпроджектс ЕООД отговори на множество въпроси във връзка с възможностите за регистрация и използване на възможностите на портала Digiplace4all.

Сред най-често задаваните въпроси бяха дали потребителите могат да ползват консултации безплатно и колко ще продължи активното функциониране на портала. След края на панаира в портала бяха направени редица регистрации и заявки за подкрепа.

Като цяло тези 4 дни бяха време на много и ползотворни контакти, които със сигурност разшириха списъка на заинтересованите лица, които за в бъдеще ще бъдат включени в дейностите по проекта и ще допринесат за популяризирането на неговите резултати.